Licznik odwiedzin:
22963
Licznik wyświelteń podstrony:
518

Spr. 35/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczany na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa parkingu naziemnego dla Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku – Białej”.

Szczegóły ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami w złączeniu.

Termin składania ofert został wyznaczony do 25.01.2021

Załączniki do pobrania

Nazwa Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar 347 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar 234 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Ogłoszenie o zmiennie ogłoszenia
Rozmiar 93 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar 7 (MB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa SIWZ po aktualizacji 02.01.2021
Rozmiar 7 (MB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Pytania i wyjaśnienie
Rozmiar 454 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Wyjaśnienie nr 2 19.01.2021
Rozmiar 506 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Wyjaśnienie nr 3 20.01.2021
Rozmiar 270 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 1 a) Dokumentacja wykonawcza
Rozmiar 2 (MB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 1 b) Projekt cz.1 str. 1-8
Rozmiar 763 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 1 b) Projekt cz.1 str. 9
Rozmiar 10 (MB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 1 b) Projekt cz.1 str. 10-14
Rozmiar 2 (MB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 1 c) Projekt cz.2
Rozmiar 3 (MB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 1 d) Przedmiar robót cz.1
Rozmiar 426 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Rozmiar 28 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków
Rozmiar 22 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wykluczenia
Rozmiar 20 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Rozmiar 993 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 6 - Zobowiązanie innych podmiotów,
Rozmiar 19 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 7 - Podwykonawstwo
Rozmiar 19 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Rozmiar 20 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 9 - Wykaz wykonanych robót
Rozmiar 20 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 10 - Wykaz osób
Rozmiar 23 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 1 e) Przedmiar robót cz.2
Rozmiar 184 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Informacja z otwarcia ofert 25.01.21
Rozmiar 793 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Rozmiar 20 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Spr. 35/2020
podmiot udostępniający Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Bielsko-Biała
osoba, która wytworzyła informację Elżbieta Szczerba
osoba, która odpowiada za treść informacji Elżbieta Szczerba
osoba, która wprowadziłą informację Elżbieta Szczerba
data wytworzenia informacji 29.12.2020
czas udostępnienia informacji 30.12.2020 20:07:44
czas ostatniej aktualizacji 09.02.2021 21:47:13
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja:

e-direct